Hallo allemaal!

Welkom op de site. Hier stellen we je voor aan de unit bovenbouw. De leerkrachten zijn: Juf Stijnie, juf Jeanet, juf Marit en juf Paulien

De vakken die gegeven worden zijn:

  • Blink (biologie, aardrijkskunde en geschiedenis) We werken met thema’s.
  • Engels
  • Estafette
  • Handvaardigheid
  • Muziek
  • Tekenen
  • En natuurlijk de gangbare vakken als rekenen, taal, spelling, woordenschat en verkeer

Eén keer per week gaan we met de bus naar de Spil voor de gymles. Tijdens de andere gymles komt de vakleerkracht op school.

Jaarlijks staan er meerdere uitjes gepland. We brengen een bezoek aan de bibliotheek, onderzoeken een bedrijf tijdens de techniekweek, beleven de oranjefeesten en gaan naar voorstellingen.

Ook in de klas komen mensen op bezoek om workshops/ lessen te geven.