Groep 4/5

Hallo allemaal!

Welkom op de site. Hier lees je allerlei dingen over groep 4/5. Juf Stijnie en juf Angela geven hier les.

Welke vakken hebben we zoal in groep 4/5?

  •  Topondernemers (biologie, aardrijkskunde en geschiedenis) We werken met verschillende thema’s.
  •  Engels
  •  Handvaardigheid
  •  Muziek
  •  Tekenen
  •  En natuurlijk de ‘normale’ vakken zoals rekenen, taal, woordenschat, spelling, verkeer enz.
  •  Ook werken we met de kanjertraining

We werken met een taakkaart voor de hele week. We plannen maandag alles in, zodat je de hele week weet wat je kan gaan doen. Sommige lessen mag je niet zelfstandig maken. Je moet dan wachten op de uitleg van de juf. Maar verder mag je zelf weten wanneer je wat gaat doen. Alles moet natuurlijk wel af op vrijdag. We gaan twee keer in de week gymmen, en in de zomer zwemmen we ook. Met topondernemers ga je zelf op ontdekking. Je krijgt geen les uit een boek, maar zoekt zelf informatie. Ook doe je bijvoorbeeld proefjes om iets uit te zoeken. Daarna ga je in een presentatie de gevonden informatie vertellen aan de klas. Zo doen we heel wat spreekbeurten in een jaar. Bij dit vak werken de leerlingen uit de groepen 4 en 5 samen. Ze moeten ook samen de presentaties beoordelen. Natuurlijk geeft de leerkracht de eindbeoordeling. Ook worden de leerlingen door de leerkracht gecoacht bij hun zelfstandig werken of het werken in een groepje. Hiervoor gebruiken we een digitaal programma van de methode “Topondernemers”. Zo maken we een heel logboek aan van elke leerling, waarin hun vorderingen bijgehouden worden.

We zijn bezig met het ontwikkelen van leerlijnen. Hierbij werken we dan klassendoorbrekend. Een leerling uit groep 5 kan op hetzelfde niveau zitten als een leerling uit groep 4. We proberen zoveel mogelijk de leerlingen met hetzelfde niveau bij elkaar in een groepje te zetten. Met het vak technisch lezen (de methode Estafette) hebben we dit al in kaart gebracht. Ook voor spelling is het in niveau groepen werken van start gegaan. Het plan is dat we dit nu ook verder gaan uitwerken voor het vak rekenen.

Met handvaardigheid werken we ook klassendoorbrekend. De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 kiezen voor een aantal weken uit zo’n acht mogelijkheden vier technieken (onderwerpen) die ze in die periode willen gaan maken. De leerkrachten begeleiden deze opdrachten, waarbij we ondersteund worden door een aantal ouders.  Bij deze handvaardigheidsopdrachten zijn ook teken- en techniekopdrachten opgenomen.