Hallo allemaal!

Welkom op de site. Hier lees je allerlei dingen over groep 4/5. Juf Stijnie en juf Paulien geven hier les.

Welke vakken hebben we zoal in groep 4/5?

  •  Blink (biologie, aardrijkskunde en geschiedenis) We werken met verschillende thema’s.
  •  Engels
  •  Handvaardigheid
  •  Muziek
  •  Tekenen
  •  En natuurlijk de ‘normale’ vakken zoals rekenen, taal, woordenschat, spelling, verkeer enz.
  •  Ook werken we met de kanjertraining

We gaan twee keer in de week gymmen en in de zomer zwemmen we ook. De leerlingen worden door de leerkracht gecoacht bij hun zelfstandig werken of het werken in een groepje.

We zijn bezig met het ontwikkelen van leerlijnen. Hierbij werken we dan klassendoorbrekend. Een leerling uit groep 5 kan op hetzelfde niveau zitten als een leerling uit groep 6. We proberen zoveel mogelijk de leerlingen met hetzelfde niveau bij elkaar in een groepje te zetten.

Met handvaardigheid werken we ook klassendoorbrekend. De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 kiezen voor een aantal weken uit zo’n acht mogelijkheden vier technieken (onderwerpen) die ze in die periode willen gaan maken. De leerkrachten begeleiden deze opdrachten, waarbij we ondersteund worden door een aantal ouders.  Bij deze handvaardigheidsopdrachten zijn ook teken- en techniekopdrachten opgenomen.