Normaalgesproken maken wij op de Meele gebruik van onderstaande overblijfregeling.

In verband met de maatregelen vanwege Covid-19 hanteren wij dit schooljaar een continurooster. 

De kinderen eten tussen de middag in hun eigen klas en hebben vervolgens een kort pauzemoment.

Overblijven

 

Het overblijven op school is een belangrijk deel van de tussenschoolse opvang. De school is er verantwoordelijk voor dat dit goed geregeld is, zodat de kinderen die er gebruik van maken de middagpauze op een plezierige en ontspannen manier kunnen doorbrengen. De organisatie en de begeleiding van het overblijven gebeurt door ouders die dit bij toerbeurt verzorgen. Er is een werkgroep overblijven die de organisatie op zich heeft genomen.

Contactpersoon namens het team is meester Bert

De overblijfregeling is als volgt:

 

 • Per keer zullen twee ouders het overblijven verzorgen voor alle kinderen, dus ook voor de kleuters.
 • Ouders die meedraaien betalen niet voor het overblijven.
 • Ouders die niet mee kunnen of willen meedraaien betalen € 1,- per keer. Ouders die het hele jaar vooruit betalen, krijgen korting.
 • Kinderen die incidenteel overblijven, kunnen een stempelkaart kopen van € 5,- (5 keer) of van     € 10,- (10 keer). De kaart wordt op naam van het kind gezet en per keer afgetekend. Meester Bert (contactpersoon) int het geld.
 • Aan het eind van het schooljaar geven de ouders via een aanmeldingsformulier aan op welke dag(en) hun kind in het volgende schooljaar overblijft. Tevens is er dan voor ouders de mogelijkheid zich aan te melden als overblijfouder.
 • Wie incidenteel overblijft, moet dit van te voren schriftelijk (formulier) melden bij de contactpersoon en de kaart laten aftekenen.
 • Bij ziekte moet dit bij de leerkracht gemeld worden. Deze geeft het door aan de overblijfouders. Bij andere reden van niet overblijven, moet een formulier ingevuld worden.
 • De formulieren voor incidenteel aan- of afmelden liggen in een houten bakje op de tafel bij de kopieermachine.
 • Iedere middag wordt de presentielijst voor die dag opgelezen en gekeken wie er niet is (wordt nagevraagd) en wie er extra is (stempelkaart aftekenen).
 • De overblijfouders kunnen bij eventuele probleempjes altijd terugvallen op de schoolcontactpersoon, juf Stijnie, of op de leerkracht van een bepaalde leerling.
 • De overblijfdienst is van 12.00 tot 12.45 uur. Daarna begint de pleinwacht.
 • Kinderen die niet overblijven mogen vanaf 12.45 uur weer op het schoolplein.
 • Van het overblijfgeld worden spelmaterialen gekocht voor binnen- of buitenspel. Deze materialen komen in een aparte ruimte die bestemd is voor de overblijvers.
 • Het volledige overblijfprotocol met regels voor de ouders en de kinderen is op school aanwezig en wordt regelmatig met de ouders en de kinderen doorgenomen.