Stichting PCO-Nieuwleusen (PCO-N) wil kinderen in de basisschoolleeftijd laten groeien in hun ontwikkeling. Ieder kind willen we ruimte geven dit op eigen wijze te doen omdat de talenten en mogelijkheden van kinderen zich op verschillende manieren ontwikkelen. Met vakmanschap en passie stimuleren we ieder kind en bieden we een veilige leeromgeving.

Ontwikkeling van het kind

Ik en gevoel (emotionele ontwikkeling)

Wij streven ernaar dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt, vertrouwen heeft in zichzelf, in elkaar en in ons. Deze basisvoorwaarde is essentieel om geloof en plezier te hebben in eigen kunnen (competentie). Werken aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen zit verweven door het hele onderwijs op onze school.

Overblijven

Op het Kompas vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier overblijven. Alle kinderen kunnen zich hiervoor opgeven.

Buitenschoolse Opvang

Het Kompas vindt het belangrijk dat uw kind ook buiten school terecht kan bij een organisatie die past bij haar onderwijskundige, pedagogische en christelijke identiteit. Daarom is samen met de buurtvereniging en de ouders van de OR/MR en de VCPON een visiedocument (de school met een plus) geschreven en is besloten samen te werken met kindercentrum Bzzzonder.