Ruimte

De ruimte buiten is een fantastische mogelijkheid om heerlijk in de natuur te spelen, te werken en te leren. Zo is er een voetbalveld, een plein waar volop geskatet kan worden, een windsingel waar hutten worden gebouwd, een belevingspad waar we de natuur van dichtbij ervaren en er zijn vierkante-meter-tuinen waar de kinderen zelf kunnen zaaien en plantjes kan poten.

Op De Meele is veel ruimte buiten. We hebben één van het groenste schoolplein van Overijssel (We zijn trots op onze tweede prijs). Buiten spelen en leren heeft een positieve invloed op de concentratie.  We geven verschillende lessen buiten: de tafels leren, spelling oefenen en ervaren hoe alles om ons heen groeit en bloeit.

Kleinschaligheid

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 spelen samen. Daar, waar mogelijk, werken zij ook samen.

De kinderen krijgen instructie in groepjes. We werken aan de doelen die bij hen passen en die voor hen uitdagend zijn. Met behulp van de leerlijnen, de ontwikkelgesprekken en de toetsen volgen we het niveau van ieder kind en van de school op de voet. We blijven onze resultaten spiegelen aan landelijke resultaten.

De leerkrachten hebben de kinderen goed in beeld en kunnen hen vaak bieden wat nodig is. Indien nodig, vragen wij extra hulp van de logopedist, de orthopedagoog of van de gedragsdeskundige.

Onze leraarondersteuner biedt extra ondersteuning. Zij werkt samen met een individueel kind of een kleine groep kinderen aan wat er op dat moment nog even aanvullend nodig is.

De ouders en de buurt zijn heel betrokken bij de school en werken samen aan een fijne plek in de buurtschap De Meele. 

Veilig en vertrouwd

Op onze school zijn we Kanjers. We vertrouwen elkaar en we helpen elkaar. Samen maken we het verschil.

Soms kan dat even moeilijk zijn. Dan helpt een klasgenootje of de leerkracht. We leren de kinderen hoe we kunnen omgaan met anderen, hoe we kunnen samenwerken en hoe we kunnen omgaan met een meningsverschil. We leren de kinderen omgaan met hun eigen mogelijkheden en met grenzen. We leren hen onze wensen, gevoelens en opvattingen onder woorden te brengen.

Samen

We vinden communicatie heel belangrijk: hierbij hebben we telkens de driehoek kind – ouders – leerkracht voor ogen. Kinderen kunnen zelf vaak aangeven wat ze nodig hebben, ouders verwoorden wat zij zien bij hun kind. De leidsters/leerkrachten en de intern begeleider spreken vanuit hun professie.

Samen gaan we van waarnemen naar begrijpen: wat is er nodig? Daarna wordt er besproken wie wat kan doen.

Vanaf groep 4 nodigen we kinderen uit om met de ouders en leerkracht hun groei te bespreken. Wat ging de afgelopen tijd goed? Waar wil jij je de komende tijd voor inzetten? Hoe ga jij dit doen? Hoe kunnen de leerkracht en je ouders je hierbij helpen? Samen maken we het verschil.

Begaafd onderwijs

Wat is begaafd onderwijs?

  • ‘What’s good fort the best, is good fort the rest.
  • Uitdagend onderwijs dat nieuwsgierigheid opwekt
  • Het onderwijs nodigt uit tot diep denken
  • Het onderwijs bevordert de autonomie
  • Het vergroot het zelfinzicht en het brengt de talenten van het kind in beeld en versterkt deze
  • Het onderwijs biedt ruimte voor creativiteit en orginaliteit
  • Het onderwijs ontwikkelt actief de vaardigheden
  • Het onderwijs is gepersonaliseerd: het kind werkt met eigen doelen, eigen tempo, eigen niveau.

Geloof

We zijn een open Christelijke school. Ieder kind is uniek. Elk kind doet ertoe bij ons op school.

De verhalen uit de Bijbel inspireren ons om de kinderen te laten ervaren dat zij het verschil kunnen maken. Heb God lief als je naaste. Heb je naaste lief als jezelf. Vanuit Bijbelse woorden leren de kinderen naar zichzelf, naar anderen, naar God en de wereld te kijken. We stimuleren de kinderen elkaar te respecteren en naar elkaar om te zien. Samen maken we het verschil: samen maken we de wereld een stukje mooier.