Welkom op de website van De Meele.

CBS De Meele is een open christelijke school. Je bent uniek en doet er toe bij ons op school. We leren je naar jezelf, de ander, naar God en de wereld te kijken. Je leert zo jezelf kennen en ziet dat je kan groeien.

Contact
Afbeelding

Onze visie

‘Goed onderwijs op eigen niveau voor ieder kind’

Het is ons doel om ieder kind aan het einde van groep 8 een rugzak vol kennis & vaardigheden, waarden & normen en sociale tools mee te geven om

  • verder te gaan op een passende school voor het Voortgezet Onderwijs
  • zich staande te houden in onze maatschappij.

We hebben hoge verwachtingen van ieder kind en er is bij ons op school ruimte voor verschillen.

We werken thematisch en behandelen actuele thema’s met wereldoriëntatie.

Onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs en muziek helpen ons om onze sportieve en muzikale talenten te ontdekken.

Onze missie

‘Samen maken we het verschil’

In deze missie ligt besloten:

  • wij zijn samen school: de kinderen, de ouders en het schoolteam. Een goede sfeer en aandacht voor elkaar vinden we essentieel;
  • onze school is een leef- en werkgemeenschap: samenwerken en samen leren is ons uitgangspunt;
  • Ieder mens is verschillend. Er zijn verschillen in leren, in sociaal gedrag, in levensbeschouwelijke achtergrond. Wij stimuleren dat kinderen niet alleen respect hebben voor een ander, maar ook naar anderen omzien.
  • Onze school richt zich op het aanleren van kennis en vaardigheden op het niveau van ieder kind waardoor de kinderen passend vervolgonderwijs kunnen volgen.
Onze missie

Nieuws

Geen content gevonden..