‘WIJ MAKEN SAMEN HET VERSCHIL’

Welkom op de Meele

Onze visie 

Wij zijn een christelijke school. De Bijbel staat centraal is ons onderwijs.  Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van het geloof en de betekenis ervan in het dagelijks leven. Dit houdt in, dat wij dagelijks bezig zijn met de Bijbel in de vorm van vertelling, lied en gebed.

Onze visie vatten wij samen in de volgende kernbegrippen:

 • Elk kind is uniek
  In de begeleiding van kinderen probeert de school tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van elk kind: relatie, competentie en autonomie.
 • Elk kind heeft recht op een veilige omgeving.
 • Waarden en normen geven sturing aan het leven.
  Onderscheidingsvermogen en gewetensvorming zijn hiervan belangrijke onderdelen.
 • Opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  Onderwijs en opvoeding zijn erop gericht dat kinderen een zelfstandige plaats in de maatschappij zullen innemen en hun burgerschap verstaan.

Onze missie

De missie luidt: “Wij maken samen het verschil!”

In deze missie ligt besloten:

 • wij zijn samen school: de kinderen, de ouders en het schoolteam. Een goede sfeer en aandacht voor elkaar vinden we essentieel;
 • onze school is een leef- en werkgemeenschap: samenwerken en samen leren is ons uitgangspunt;
 • Ieder mens is verschillend. Er zijn verschillen in leren, in sociaal gedrag, in levensbeschouwelijke achtergrond. Wij stimuleren dat kinderen niet alleen respect hebben voor een ander, maar ook naar anderen omzien.
 • Onze school richt zich op het aanleren van kennis en vaardigheden op het niveau van ieder kind waardoor de kinderen passend vervolgonderwijs kunnen volgen.

Onze sterke kanten

 • Groepsdoorbrekend werken
 • Engels vanaf groep 1
 • Bibliotheek op school
 • ICT; Chromebooks en iPads
 • Goede sfeer
 • Veel ruimte; binnen en buiten

CBS De Meele
CBS De Meele1 week ago
Dit jaar is het helaas niet mogelijk om een peuterochtend te organiseren. Natuurlijk mogen nieuwe peuters, samen met hun ouders, wel op school komen kijken. Wees welkom! Zie de flyer voor meer informatie.
CBS De Meele
CBS De Meele2 months ago
Vanmorgen hebben we de kinderboekenweek afgerond met een gezellige boekenruil.

Iedereen heeft weer leuke boeken om te lezen in de vakantie.

Ook was vanmorgen de fietsenkeuring met dank aan Klinge Tweewielers en de verkeersouder. Heel fijn dat de kinderen weer een goedgekeurde fiets hebben en met hun hesje aan veilig de weg op kunnen.

Fijne herfstvakantie!
CBS De Meele
CBS De Meele2 months ago
Vandaag was de officiële start van de Kinderboekenweek! Het thema dit jaar is: 'En toen?'