Welkom op de website van De Meele.

CBS De Meele is een christelijke basisschool. Dat betekent dat we aan de leerlingen willen vertellen en laten zien wat onze Bron is. In de Bijbel mogen we lezen van Gods opdracht om Hem en elkaar lief te hebben. Daarvoor is het nodig dat leerlingen zichzelf leren kennen. Door God gewild en geschapen met eigen talenten en mogelijkheden. We leren kinderen wat nodig is om die talenten maximaal te mogen ontplooien. Zo leren we in het klein om een bijdrage te leveren aan elkaar om later dienstbaar te kunnen zijn als verantwoordelijk burgers in onze maatschappij.

Contact
Afbeelding

Onze visie

‘Goed onderwijs op eigen niveau voor ieder kind’

Het is ons doel om ieder kind aan het einde van groep 8 een rugzak vol kennis & vaardigheden, waarden & normen en sociale tools mee te geven om

  • verder te gaan op een passende school voor het Voortgezet Onderwijs
  • zich staande te houden in onze maatschappij.

We hebben hoge verwachtingen van ieder kind en er is bij ons op school ruimte voor verschillen.

We werken thematisch en behandelen actuele thema’s met wereldoriëntatie.

Onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs en muziek helpen ons om onze sportieve en muzikale talenten te ontdekken.

Onze missie

‘Samen maken we het verschil’

In deze missie ligt besloten:

  • wij zijn samen school: de kinderen, de ouders en het schoolteam. Een goede sfeer en aandacht voor elkaar vinden we essentieel;
  • onze school is een leef- en werkgemeenschap: samenwerken en samen leren is ons uitgangspunt;
  • Ieder mens is verschillend. Er zijn verschillen in leren, in sociaal gedrag, in levensbeschouwelijke achtergrond. Wij stimuleren dat kinderen niet alleen respect hebben voor een ander, maar ook naar anderen omzien.
  • Onze school richt zich op het aanleren van kennis en vaardigheden op het niveau van ieder kind waardoor de kinderen passend vervolgonderwijs kunnen volgen.
Onze missie

Nieuws